Huwebes, Hulyo 21, 2011

REVIEWER IN HEKASI-3 ( 1ST QTR.) part 2

HEKASI #2
DAHILAN NG PAGKAKAIBA NG KLIMA SA IBA’T IBANG BAHAGI NG BANSA
T__ M __ER__T__R__  AT  U__L__N
ELE__ __ __ __ __ __ NG B__N__O__
LA__ __ BR__ __Z__
S__A BR__ __ z__
OC__ __ __ C__RR__N__
L__K__SY__N
1.       Ang _____________ ay nanggaling sa salitang tai-fung na ibig sabihin ay malakas na hangin nabubuo sa karagatan.
2.       _________________ at __________________ ang mga kragatang nabubuo ang mga bagyo.
3.       __________________ ang salitan ng magkasalungat na hangin.
4.       __________________ ang hanging umiihip mula Mayo hanggang Oktubre, nagdudulot ng malalakas na ulkan sa Pilipinas at karatig bansa.
5.       ___________________ ang hanging malamig nagmumula sa Siberia, Nobyembre-Pebrero.

HANGING AMIHAN    HANGING HABAGAT    TYPHOON
    PACIFIC OCEAN    ATLANTIC OCEAN    MONSOON

ISULAT KUNG TAMA AT PALITAN ANG SALITANG MAY GUHIT KUNG MALI.

_________________1. Ang hanapbuhay, tirahan at pananamit ng mga Pilipino ay naaayon sa katangiang pisikal ng kanilang bansa.
_________________2. Ang mga mangingisda ay nakatira sa pamayanang lupain.
_________________3. Ang mga magsasaka ay nakatira sa pamayanang may matabang lupain.
_________________4. Ang pngunahing hanapbuhay ng mga Pilipino mula noon hanggang nayon ay ang pangingisda.
_________________5. Pagsasaka ang hanapbuhay ng mga taong nkatira sa malapit sa anyong tubig ay Pagmimina.
_________________6. Dahil mayamn ang bansa natin sa mineral.  Isa sa hanapbuhay ng mga tao dito ay pagtotroso.
_________________7. Isang mahalagang hanapbuhay sa bansa lalo sa malapit sa kagubatan ay ang pagmimina.
MGA GINAGAMIT SA PAGSASAKA:                                                     MGA NAKUKUHA SA MINAHAN:
1________________________                                                1.___________________________
2._______________________                                                  2.___________________________
3.________________________                                                3.___________________________
4.________________________                                                4.___________________________

MGA NAKUKUHA SA PAGTOTROSO:                                        MGA HANAPBUHAY SA POOK URBAN:                                            
1.____________________________                                  1-____________________________
2.____________________________                                  2.____________________________
3.____________________________                                  3.____________________________
4.____________________________                                  4.____________________________

IHANAY ANG MGA DAPAT SUUTIN SA ANGKOP NA PANAHON
MAINIT NA PANAHON
MALAMIG NA PANAHON
MADALAS UMUULAN
MANIPIS NA TELA     BOTA     PAYONG     JACKET     TURTLE NECK                                                      SWEATER     SCARF     GLOVES     SUMBRERO

PAGDUGTUNGIN

BADJAO                                                          - Mataas ang haligi ng bahay para di abutin ng tubig dagat.

IVATAN                                                           - Bahay – Kubo

IFUGAO                                                          - kugon tambong bubong

TAGALOG                                                       - bangkang bahay

PANGANGALAGA SA MGA LIKAS NA YAMAN

1.       Hindi dapat kunin ang mga _________________________ para ipagbili, ito ay mga tirahan nga isda.
2.       Wag gagamit ng ____________________________ sa paghuli ng isda, ______________ na malilit at butas. Panatilihing _________________ ang dagat, huwag ______________ ng basura.
3.       _____________________ ang mga bagay na pwede pang gamitin.
4.       _____________________ ng puno, dahil sinasala nito ang hangin sa ating paligid.
5.       Huwag ____________________ ang mga ibon at hayop sa gubat
6.       __________________ ng tubig sa tahanan.

MGA BATAS SA PNGANGALAGA NG LIKAS NA YAMAN

A.      CLEAN WATER ACT                    B. CLEAN AIR ACT                            C.SELECTIVE LOGGING
D. REPUBLIC ACT NO.428                E. PRESIDENTIAL DECREE NO. 1219-1698
F.  PRESIDENTIAL DECREE NO. 705

____1. Pagbabawal ng pamumutol, magkuha, pagiipon ng anumang produkto mula sa kagubatan nang walang lisensya o pahintulot.
____2. Batas para sa paggalugad, paggamit at pangangalap ng mga korales ng bansa.
____3. Matatanda o malalaking punungkahoy lang ang maaaring putulin sa piling gubat.
____4. Ilegal na paghuli ng Aquatic animals sa pamamagitan ng pagpapasabog ng dinamita at paggamit ng lason.
____5. Batas laban sa polusyon sa tubig.
____6. Batas na pinirmahan ni Joseph Estrada laban sa polusyon sa hangin.
MGA NINUNO NG PILIPINO
Bilugan ang tamang sagot.
1.       Pinakaunang tao sa Pilipinas.
A.      TAONG TABON         B. PALAWAN      C. TULAY NA LUPA
2.       Isla sa nasa dulong bahgi ng Pilipinas, malapit sa karatig na bansa.
A.      TAONG TABON         B. PALAWAN      C. TULAY NA LUPA
3.       Sa Panahong ito nahukay lamang ay mga kagamitang bato at labi ng malalaking hayop.
A.      TAON TABON            B. TAONG CAGAYAN      C. AUTRONESIAN
4.       Bakit walng malinaw na katibayan ukol sa pagpatay ng tao sa malalaking hayop sa Panahon ng Cagayan?
A.      Dahil walang nahukay na labi ng tao.
B.      Dahil hindi ito totoo
C.      Dahil walang hayop na nakita dito
5.       Ginagamit sa pagtawid  ng Taong Cagayan at malalaking hayop papuntang ibang lugar.
A.      YELO                              B. TULAY NA LUPA           C. PALAWAN
6.       Taong nakatayo nang tuwid.
A.      TAONG TABON         B. HOMO ERECTUS          C. AUSTRONESIAN
7.       Taon na nahukay ang itinuturing na pinaka unang tao sa PIlipinas.
A.      1962                               B. 1982                                  C. 1992
8.       Saan nahukay ang pinakaunang tao sa PIlipinas.
a.       Cagayan                       b. Visayas                            c. Sa Kweba ng Tabon
9.       Anu-ano ang  mga nahukay sa kweba? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.   Sinong  Arkeologo ang nanguna sa  paghuhukay sa Kweba ng Tabon na maaring tumawid sa Tulay na LUpa ang Taong Tabon.
a.       Robert Fox                  b. F. Landa Jocano
11.   Siya ang antropologo na nagsasabi na maaring dating magkadugtong  ang Palawan at Sulu sa malaking bahagi ng Asya kaya nakarating  ang mga unang tao sa Pilipinas.
a.       Robert Fox                  b. F. landa Jocano
12.   Sino ang unang ninuno ng mga Pilipino?
a.       Negrito                         b. Taong Tabon                 c. Taong Cagayan
13.   Panahon na namuhay ang unang Negrito.
a.       Panahon ng Bagong Bato/ Panahong Neolitiko
b.      Panahon ng lumang Bato/ Panahon ng Paleolitiko
14.   Bakit tinawag na lumang bato.
a.       Sapagkat luma ang mga bato ditto
b.      Sapagkat ang mga kagamitan ng tao ay gawa sa magagaspang.
15.   Ilarawan ang mga negrito: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
16.   Anu anong pangkat etniko ang kabilang sa mga negrito:
_____________________________________________________________________
17.   Sino ang dumating sa kapuluan ng Pilipinas noong Panahon ng Bagong Bato o Panahong Neolitiko.
a.       Austronesian
b.      Negrito
18.   Bakit  tumaas ang lebel ng tubig sa karagatan at lumubog ang mga tulay na bato?
_____________________________________________________________________________

19.   Papaano naglakbay ang mga Austronesian?
a.       Sa karagatan
b.      Sa lupa\
c.       Sa langit
20.   Saan nanggaling ang mga Austronesian?
a.       Japan
b.      Timog na bahagi ng China
21.   Anong alam ng mga Austronesian?
______________________________________________________________________________

22.   Singkit, maputi, mangangalakal
A.      TSINO           B. HAPPONES    C. AUSTRONESIAN
23.   Maputi, matangos ang ilong, matangkad, malaki ang katawan nanakop ng 333 taon sa bansa. A.TSINO      B. ESPANOL  C. AMERIKANO
24.   Maputi, matangos ang ilong makukulay ang mata at buhok nanakop ng 47 na taoN.
A.      HAPONES    B. AMERIKANO C.ESPANOL
25.   3 taon nanakop sa bansa, singkit maputi ang kutis.
A.      ESPANOL     B. AMERIKANO C. HAPONES
26.   Tawag sa anak ng mga Pilipino  na nakapg asawa ng Tsino, Espanol, Amerikano o Hapones dahil nakuha nag marami sa mga anyong pisikal ng mga dayuhan
a.       Mestizo
b.      Negro
c.       kayomanggi

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento